Engels leren groep 7: dit moet je weten (2024)

Engels leren groep 7: dit moet je weten (1) Door Natasja de Vrind, BEd

Engels leren groep 7: dit moet je weten (2)
In dit artikel
 • Engels: de doelen
 • Zo kun je Engels oefenen thuis
 • De Engelse taal opent deuren
Engels leren groep 7: dit moet je weten (3)

Groep 7 is een belangrijk jaar op de basisschool. In dit artikel vertellen we hoe het zit met het vak Engels in groep 7. Hoe kun jij je kind het beste helpen als hij Engels moet leren in groep 7?

Engels: de doelen

Alle leerstof die tot en met groep 6 wordt aangeboden, is basisstof die iedere leerling in Nederland hoort te beheersen. Alle leerstof die in groep 7 en in groep 8 volgt, is verdieping van die basisstof. Wil je meer weten over de lesstof van groep 7? Kijk dan op onze pagina over groep 7.

Op de basisschool is Engels een verplicht vak. De einddoelen van het basisonderwijs, wat betreft Engels, geven het volgende aan:

 • De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
 • De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
 • De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
 • De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

Meer informatie en uitleg over de einddoelen voor alle vakken van het basisonderwijs, vind je op de website van het SLO.

Op veel basisscholen wordt het vak Engels zelfs al vanaf groep 1 gegeven. Het aanbieden van Engels in de onderbouw van de basisschool zorgt niet automatisch voor een betere Engelse taalvaardigheid in de bovenbouw.De tijd die kinderen buiten schooltijd extra aan Engels besteden, heeft wel een positieve invloed op hun Engelse taalvaardigheid.

Engels leren groep 7: dit moet je weten (4)

In groep 7 zal je kind waarschijnlijk voor het eerst te maken krijgen met een toets voor Engels. Daarom zal je kind in groep 7 Engels huiswerk mee naar huis krijgen. Dit is meestal leerwerk; het gaat dan om woordjes en korte zinnen.

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Engels leren groep 7: dit moet je weten (6)

Zo kun je Engels oefenen thuis

De meeste ouders zijn prima in staat Engels te praten en dus hun kind te helpen bij het leren van de Engelse taal. Maar wat zijn daar nu handige manieren voor? Je kunt bijvoorbeeld leerwerk overhoren.

Leerwerk als losse woordjes en zinnen kun je het beste iedere dag even samen oefenen. Zowel van Nederlands naar Engels als andersom. Laat je kind de Engelse woorden hardop spellen. Dit kost weinig tijd en door iedere dag te oefenen, onthoudt je kind de woorden beter.

Woordjes leren kan ook online, via de website van StudyGo. Op deze website staan woordenlijsten van de meeste methodes die op basisscholen worden gebruikt. Met wat geluk staan de huiswerkwoordjes die jouw kind moet leren hier ook bij. Zo wordt iedere dag oefenen nog makkelijker.

Engels leren groep 7: dit moet je weten (7)

Nog 3 manieren om je kind te helpen Engels te leren in groep 7:

Online spelletjes

Op internet zijn veel websites te vinden, waarop je kind Engels kan leren in de vorm van een spelletje. Zo vind je op Spelletjesplein spelletjes als ‘Hangman’ (galgje) en spelletjes waarbij je kind bijvoorbeeld de kleuren leert of voedingsmiddelen moet benoemen. Op de website van Digipuzzle kun je naast spelletjes zelfs puzzels in het Engels doen.

Lees een Engels boek samen

Tegenwoordig zijn er tal van Engelse leesboeken voor kinderen verkrijgbaar in de Nederlandse boekwinkels. De boekjes met de meest simpele teksten zijn echter soms wat kinderachtig voor kinderen in groep 7. Toch is het wel handig om samen Engelse boeken te lezen. Een idee daarbij is om om de beurt een bladzijde voor te lezen.

Leuke leesboekjes om Engels te oefenen in groep 7 zijn de leesboeken van Roald Dahl. Deze zijn allemaal in het Engels verkrijgbaar. Een andere leuke reeks Engelse boekjes, zijn de Engelse Donald Duckpockets. Het zijn de bekende strips met de populaire eend in de hoofdrol, maar dan in het Engels!

Tip: Kijk eerst eens in de bibliotheek. Ook daar zijn Engelse leesboekjes te leen. Zo kun je eerst kijken welke boeken je kind leuk vindt.

Praat in het Engels aan de eettafel

Er zijn leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs die de gehele Engelse les Engels praten. De meeste kinderen kennen wel wat Engelse woorden en zo maken ze uit gesprekken en zinnen op wat de leerkracht gezegd zegt.

Hetzelfde kun je als gezin aan de eettafel doen. Vertel bijvoorbeeld eens om de beurt wat je hebt gedaan die dag, of welk eten je lekker vindt. Misschien lukt het in het begin nog niet in een zin en alleen met losse woorden. Dat is prima. Je kunt dat iedere keer wat opbouwen. Zorg ervoor dat het oefenen leuk en speels blijft. Dan blijft je kind plezier houden in het Engels.

Engels leren groep 7: dit moet je weten (8)

De Engelse taal opent deuren

Dat je kind al in groep 7 zoveel met Engels bezig is, is alleen maar goed. Een goede beheersing van de Engelse taal opent heel veel deuren in de toekomst. Niet alleen op vakantie en op de middelbare school is het handig om al Engels te kunnen spreken. De kans is groot dat je kind ook in de toekomst met de taal te maken krijgt; bijvoorbeeld op de werkvloer.

Oefen deze vreemde taal dus lekker samen aan de eettafel. Of, beter nog, op vakantie in een Engelstalig land!

Bronnen:

 • Waardering 5.00 uit 5Oefenboek Cito-IEP Eind Groep 7 (E7)27,00Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 4.49 uit 5Oefenboek Rekenen Groep 7 – 2e helft schooljaar29,95Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 5.00 uit 5Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 7 – deel 127,00Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Oefenboeken Begrijpend Lezen Groep 7 – deel 1 + 254,00 39,95Aanbieding!Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Cito E7 – IEP groep 7 pakket (2e helft schooljaar)59,90Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 4.73 uit 5Oefenboek Werkwoordspelling Groep 7/829,95Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 5.00 uit 5Begrijpend Lezen Groep 7 Compleet – deel 1 en 2 + uitleg74,00 49,95Aanbieding!Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Oefenboeken Cito-IEP Midden + Eind Groep 754,00 39,95Aanbieding!Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal

Engels leren groep 7: dit moet je weten (17)

Natasja de Vrind, BEd

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO, waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met haar andere passie: schrijven.

Over Natasja

Gerelateerde artikelen

Klok leren kijken: hoe je als ouder kunt helpen (+ PDF)

“Het is vijf voor kwart voor twee.” Herken je dit soort uitspraken? Voor heel veel kinderen is klok leren kijken een lastig proces. Je ziet het geworstel met ‘voor’ en ‘over’ en welke wijzer wijst nu wat aan? En dan […]

Bekijk artikel

Cito-toets oefenen: zo help jij je kind

De basisschool gebruikt genormeerde toetsen om de ontwikkeling van jouw kind te volgen. Deze toetsen bij elkaar noemen we het leerlingvolgsysteem. In dit blog gaan we het hebben over cito-toetsen oefenen en hoe jij jouw kind daarbij kan helpen.

Bekijk artikel

Wat moet een kind kunnen eind groep 2?

Je kind zit in groep 2. Het eerste jaar van de kleuterklas zit erop en de overstap naar groep 3 lonkt. Maar wat moet je kind eigenlijk kunnen aan het eind van groep 2? In dit artikel geven we je […]

Bekijk artikel

Meer artikelen

Geef een reactie

Engels leren groep 7: dit moet je weten (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 5303

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.